Webtool palen op fietspaden
Gewenste doorgangsbreedte is afhankelijk van het probleem.
  • personenauto's weren: 160 tot 180 cm
  • bestelauto's weren: 200 cm
  • vrachtauto's weren: 230 cm
Gewenste doorgangsbreedte is afhankelijk van het probleem. Bijvoorbeeld een tunnelwand. Fietsers houden een schuwafstand aan tot een dichte wand. Dat mag niet ten koste gaan van de effectieve breedte van de doorgang. Vul 0 in als er geen banden aanwezig zijn. Aanbevolen diameter 16 cm. Standaard betonvoet 30 cm. Fietsers houden aan schuwafstand aan tot paal. Het is daarom geen probleem als er nog enige ruimte is tusssen fietspadverharding en paal. Standaard maximaal 40 cm.

Welkom bij de tool palen op fietspaden

Pas deze tool toe, nadat aangetoond is dat palen echt noodzakelijk zijn. Hiervoor kunt u het keuzeschema gebruiken.


Gewenste effectieve breedte van doorgang(en)
cm
Verhardingsbreedte fietspad
cmDichte wand link en/of rechts

Breedte (gazon)banden
cm
Diameter palen
cm
Breedte betonvoet van palen
cm
Maximale afstand tussen paal en verhardingsrand
cm
Aanbevolen oplossing
Aantal palen in het midden
Gewenste breedte puntstuk thv palen
cm
Extra schuwruimte aan linker- en/of rechterkant
cm
Toelichting